Ubezpieczenia Majątkowe

hestia1_Image

HESTIA 1

NAJPROSTSZY PAKIET UBEZPIECZEŃ

Hestia 1 jest tak skonstruowana, aby zapewnić podstawową ochronę ubezpieczeniową tym naszym klientom, którzy są u początku swojej drogi do sukcesu zawodowego i materialnego."

hestia7_Image

HESTIA 7

NAJBARDZIEJ RODZINNY PAKIET UBEZPIECZEŃ

Hestia 7 dedykowana jest klientom, których potrzeby ubezpieczeniowe są szersze niż zakres ochrony pakietu Hestia 1."

hestia77_Image

Ergo 7

NAJBARDZIEJ DOPASOWANY PAKIET UBEZPIECZEŃ

Ergo 7 jest pakietem, umożliwiającym elastyczne kształtowanie zakresu ochrony zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. "

Ubezpieczenia Na życie

altima_Image

ALTIMA

NAJWYŻSZE SUMY UBEZPIECZENIA DLA AKTYWNYCH

Altima jest ubezpieczeniem na życie przygotowanym z myślą o osobach, które często podróżują."

aspira_Image

ASPIRA

NAJPROSTSZY PAKIET UBEZPIECZEŃ

Aspira to optymalne ubezpieczenie ochronne, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy niskiej składce. "

Ubezpieczenia Dla małych i średnich przedsiębiorstw

mojafirma_Image

MOJA FIRMA

NAJPROSTSZY PAKIET UBEZPIECZEŃ

Moja Firma to pakiet ubezpieczeń stworzyny z myślą o małych przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych (a w szczególności aptekach, zakładach fryzjersko-kosmetycznych, punktach usługowych). "

hestiabiznes_Image

HESTIA BIZNES

NAJPROSTSZY PAKIET UBEZPIECZEŃ

Hestia Biznes to pakiet sześciu najbardziej przydatnych ubezpieczeń, które zapewniają maksymalną opiekę nad majątkiem przedsiębiorstwa oraz ochronę z tytułu szkód wynikających z prowadzonej działalności. "